MOTTO's


2024   Me Voel 't op Onze Klompen An

2023   Me Legge de Looper Uut

2022   Me Vliege d'r In

2021   'T gi nie oaltied voe de wind

2020   Me zette onze schoeren d'r onder!

2019   Me è d'r Vat Op

2018   't Ooge wil ok wat!

2017   We komme hoêd uut de Verve

2016   Me pakke flienk ûût

2015   Oalle gekheid op 'n stoksje

2014   Je mo t'r nie te zwaer an tille

2013   Me motte op de kleintjes lette

2012   Je kriegt 'r nooit genoeg van

2011   Bekiek’t ut van de zunnige kant

2010   A de klokke stille staét, dan lopt d’n tied deur

2009   Bekiek ’t ok is van ’n are kant

2008   Me maeke ’t wee bont

2007   ’N slienger an de karre geve

2006   ’T lopt op rolletjes

2005   Me bin nog nie an’t tupje

2004   Me komme d´r mie op d´n diek

2003   ’T is oal in kannen en kruuken

2002   Oe kan ’t zo groeie

2001   ’T is oal goud dat a t’r blienkt

2000   Je mot ze mie ’n lampje zoeke

1999   Me e oanze pielen nog ie verschote

1998   Me e ze in oalle kleuren

1997   Me doe d’r ’n schepje bovenop

1996   Me bin mie hin tuug paeren t’ouwen

1995   ’T is te los om gek te lopen

1994   Noa oalles uut de kaste

1993   ’T mooiste mo nog komme

1992   De mooiste tied is j’n eigen tied

1991   ’T za de leste nie weze

1990   Oans zitte d’r nie mee

1989   Zo á j’t mikt……..zo e j’t

1988   Me motte één strienge trokke

1987   Goed zot is ok nie gek

1986   Lit oans me tottere

1985   Me bin d’r van ondersteboven

1984   Noe stae me d’r gekleurd op

1983   Dubbel is ééns zo dikke

1982   Nie uut’eslaepe, me we wakker

1981   Ik e ’n perebieë in m’n broek

1980   ‘T ekken is van de dam

1979   4 daegen troef

1978   D’r is gin ouwen an!

1977   Me voele nattigheid

1976   We bluuve koenkele

1975   O, was ik maar ’n Batavier

1974   Lachen is gezond

1973   Hé, Jan pak ‘ns an

1972   De zit leut in de lucht

1971   ‘T sa je fleuken koste

1970   Lit me loope, ’t za toch we zakke

1969   Me douwe me deur, ’t gae toch we goed

1968   Lit de boeren me dosse, oans zulle we hosse

1967   Doe me gewoon, dan doe je’a gek genoeg

1966   Kiek uut, ou je neuze rechte

1965   Dienk om je biedraege

1964   Me è ok nooit niks

1963   Lit je nie onder sneeuwe

1962   Me begunne d'r an